sample image
جدید

سرتختی های 100% نخی نرم و مقب...

عنوان : سرتختی های  100% نخی نرم و مقبول از دیم.اف فر...

Read more

تجارت با ما

 

شهروندان نهایت عزیز!

دیم گروپ کارپوریشن زمینه فعالیت های  تجارتی و کار را برای شهروندان میسر کرده است،

از اینرو در زمینه های ذیل سرمایه گذاری و کار کرده  و عضو هیت عامل و  مدیره شرکت شویید.

1- واردات اقلام پر تقاضا را با ما از کم ترین پول یعنی 1000 $ آغاز کنید / برای آغاز لینک ذیل را کلیک کنید 

واردات با 1000 $  / 0777522744

2 - واگذاری نماینده گی فروشگاه انترنتی دیم.افدر 33 ولایت کشور / برای آغاز بالای لینک ذیل کلیک کنید 

واگذاری نماینده گی در 33 ولایت  0777522744

3 - فروش سهم فروشگاه دیم.اف  / برای آغاز بالای لینک ذیل کلیک کنید 

سهام فروشگاه دیم.اف  0777522744

4 - مسئولیت توزیع سفارشات در 33 ولایت کشور / برای آغاز بالای لینک ذیل کلیک کنید 

مسئول توزیع در ولایات   0798619155

5 - نشر اخبار و مطالب از طریق صفحه فیسبوک که نباید کمتر از 50 هزار لایک داشته باشد / برای آغاز بالای لینک کلیک کنید 

دارنده گان صفحه های فیسبوک بیشتر از 50 هزار لایک  0798619155 

6- فروشنده گی آنلاین از طریق انترنت و شبکه های مجازی / برای آغاز بالای لینک ذیل کلیک کنید 

فروشنده گی آنلاین از طریق موبایل Online Sales    

0798619155

7 - سرمایه گزاری بشکل مضاربه حداقل سرمایه گزاری 200 $ / برای آغاز بالای لینک ذیل کلیک کنید 

سرمایه گزاری کنید و مفاد بدست بیاورید  0777522744

شهروندان نهایت عزیز برای شروع هر بخش لطفن بالای لینک های فوق کلیک کنید و همچنان برای معلومات بیشتر

با خانم تهمینه قیام مسئول انکشاف تجارتی در تماس شوئید / 0798619155 وتس اپ