شرکت های که ما به آن کمک کردیم


پر فروشترین

میز کار و مطالعه ارسال رایگان...

نام جنس : میز لپتاب برای کار و مطالعه  جزئیات  60 × 40 28 قیمت مقطوع: 690 افغانی ساحه پوشش خدما...

بیشتر بخوانید

وظایف جدید

 

کارجویان و کارفرمایان محترم!
شما میتوانید از طریق همین برگه رایگان  وظیفه دلخواه تان را نشر و یا دریافت کنید.


PU-AMI

Nutrition & Hygiene Counselor

PU-AMI

 •   Mobile health team in Nangarhar province
 •   Full-Time
 •   April, 2022 25 - May, 2022 10
 •   As per the Organization salary scale

About PU-AMI: About Première Urgence - Aide Médicale Internationale (PU-AMI) PU-AMI (known globally as Première Urgence Internationale, PUI) is a non-governmental, non-profit, non-political and non-religious internation...


(MSH) Management Sciences for Health

Cook

(MSH) Management Sciences for Health

 •   Lashkargah
 •   Full-Time
 •   April, 2022 25 - May, 2022 08
 •   Grade F of NTA Salary Scale

About (MSH) Management Sciences for Health: MSH is an equal opportunity employer and will not discriminate against any employee or applicant for employment on the basis of race, color, sex, sexual orientation, gender or gender identity, reli...


(MSH) Management Sciences for Health

Cook

(MSH) Management Sciences for Health

 •   Shebarghan
 •   Full-Time
 •   April, 2022 25 - May, 2022 08
 •   Grade F of NTA Salary Scale

  About (MSH) Management Sciences for Health: MSH is an equal opportunity employer and will not discriminate against any employee or applicant for employment on the basis of race, color, sex, sexual orientation, gender or gender identi...


PU-AMI

Community Organizer

PU-AMI

 •   Mobile health team in Nangarhar province
 •   Full-Time
 •   April, 2022 25 - May, 2022 10
 •   As per the Organization salary scale

About PU-AMI: About Première Urgence - Aide Médicale Internationale (PU-AMI) PU-AMI (known globally as Première Urgence Internationale, PUI) is a non-governmental, non-profit, non-political and non-religious internation...


Grade F of NTA Salary Scale

Cook

Grade F of NTA Salary Scale

 •   Chaghcharan
 •   Full-Time
 •   April, 2022 25 - May, 2022 08
 •   Grade F of NTA Salary Scale

About (MSH) Management Sciences for Health: MSH is an equal opportunity employer and will not discriminate against any employee or applicant for employment on the basis of race, color, sex, sexual orientation, gender or gender identity, reli...


https://dem.af/jobs? Enable Push Notification