پر فروشترین

سیف 200 کیلو ضد حریق و ضد گلوله از دیم.اف ف...

  نام جنس : سیف صیف تجری گاوصندوق  200 کیلو ضد حریق ؛ گلوله ؛ محکم و سنگین وزن ! درب منزل در سراسر کشور از ...

بیشتر بخوانید

Author: Dem.af

19/03/2023 01:00 am

خبر

نرخ لحظه ای اسعار خارجی امروز یکشنبه تاریخ 1401.12.28


sample image
6313 بازدیدها

 

نرخ اسعار خارجی کابل
امروز یکشنبه مورخ: 1401/12/28
یکشنبه تاریخ 1401.12.28
ساعت    01.18
 خرید........... 86.65
 فروش.......... 86.70

تاکسی تلیفونی بمبیرک : 0729740740


مطالب دیگر برای شما

نرخ لحظه ای اسعار خارجی امروز تاریخ 1402.1.01 سه شنبه 


ڪــابـل تاریخ 1402.1.01 سه شنبه  دالر به اف

21/03/2023

Dem.af

بیشتر بخوانید

موتر فروشی


موتر فروشی نوعیت سراچه جاپانی کمانی دست راس

20/03/2023

Dem.af

بیشتر بخوانید

موتر فروشی


نوع-چوچه لیکسیسمادل-2006 رنګ—ماشی سیاه ر

20/03/2023

Dem.af

بیشتر بخوانید

نظرات 0

نظر خود را شریک بسازید

پر فروشترین

سیف 200 کیلو ضد حریق و ضد گلوله از دیم.اف ف...

  نام جنس : سیف صیف تجری گاوصندوق  200 کیلو ضد حریق ؛ گلوله ؛ محکم و سنگین وزن ! درب منزل در سراسر کشور از ...

بیشتر بخوانید
https://dem.af/post?news_id=3936 Enable Push Notification