پر فروشترین

Sandal in DEM.af online Shop/چبلی مردانه از فروشگاه ا...

عنوان : Sandal in DEM.af online Shop/سرپایی از فروشگاه انترنتی افغانستان دیم.افاف نام جنس : Sandal in DEM.af online Shop/چبلی مرد...

بیشتر بخوانید

مناقصه

 

شهروندان نهایت عزیز و ارجمند شما میتوانید اسناد داوطلبی قرارداد پروژه های افغانستان را از اینجا به گونه رایگان بدست بیاورید.

همچنان موسسات و ادارات دولتی نشر , پخش قرار داد ها و توزیع اوراق قرار داد شان را بگونه رایگان نشر میتوانند 


 • تاریخ نشر :
 • 14-2022-Nov
 • تاریخ انقضا :
 • 21-2022-Nov

Online / www.DEM.af

demgrouphr@gmail.com

دانلود اسناد

 • تاریخ نشر :
 • 21-2022-Jan
 • تاریخ انقضا :
 • 31-2022-Jan

کابل سرک دارالامان

0791445444

دانلود اسناد

 • تاریخ نشر :
 • 21-2021-Nov
 • تاریخ انقضا :
 • 28-2021-Nov

Demgrouphr@gmail.com

0791445444

دانلود اسناد

https://dem.af/rfq? Enable Push Notification