چپلی سرپائی بسیار با کیفیت و مقبول وطنی برند پرایم و کلریکس / ارسال رایگان 0786460200

سایر محصولات Other Products

850 افغانی

عنوان : چپلی سرپائی بسیار با کیفیت و مقبول وطنی برند پرایم و کلریکس / ارسال رایگان 0786460200
نام جنس : چپلی سرپائی بسیار با کیفیت و مقبول وطنی برند پرایم و کلریکس / ارسال رایگان 0786460200
جزئیات محصول : چرمی ساخت وطن / افغانستان 
قیمت مقطوع : 850
هزینه انتقال : در کابل رایگان در ولایات 150 افغانی
ساحه پوشش خدمات :  در 30 ولایت کشور
روش پرداخت :   بعد از تحویلی محصول درب منزل بطور نقد در سراسر کشور
روش خریداری :  فقط آنلاین از طریق وبسایت
نوت : عاجل وتسپ 0786460200 

معلومات اصافی :