سرپائی / چپلی / پاپوش 390 افغانی درب منزل ارسال رایگان 0797934343 از فروشگاه آنلاین افغانستان / www.DEM.af

سایر محصولات Other Products

390 افغانی

عنوان : سرپائی / چپلی / پاپوش 390 افغانی درب منزل ارسال رایگان 0797934343 از فروشگاه آنلاین افغانستان / www.DEM.af
نام جنس : سرپائی / چپلی / پاپوش 390 افغانی درب منزل ارسال رایگان 0797934343 از فروشگاه آنلاین افغانستان / www.DEM.af
جزئیات محصول : سرپائی / چپلی / پاپوش 390 افغانی درب منزل ارسال رایگان 0797934343 از فروشگاه آنلاین افغانستان / www.DEM.af
قیمت مقطوع : 390
هزینه انتقال : در کابل رایگان در ولایات 100 افغانی
ساحه پوشش خدمات :  در 30 ولایت کشور
روش پرداخت :   بعد از تحویلی محصول درب منزل بطور نقد در سراسر کشور
روش خریداری :  فقط آنلاین از طریق وبسایت
نوت :  

بیشتر مودل ها : 

 
https://dem.af/shop_item?item_id=1154 Enable Push Notification