کورمل آب ؛ ذخیره آب از فروشگاه آنلاین DEM.af 

سایر محصولات Other Products

330 افغانی

عنوان : کورمل آب ؛ ذخیره آب از فروشگاه آنلاین DEM.af 
نام جنس : کورمل آب ؛ ذخیره آب از فروشگاه آنلاین DEM.af 
جزئیات محصول : کورمل آب ؛ ذخیره آب از فروشگاه آنلاین DEM.af 
قیمت مقطوع : 330
هزینه انتقال : در کابل رایگان در ولایات 200 افغانی
ساحه پوشش خدمات :  در 30 ولایت کشور
روش پرداخت :   بعد از تحویلی محصول درب منزل بطور نقد در سراسر کشور
روش خریداری :  فقط آنلاین از طریق وبسایت
نوت : عاجل وتسپ 0786460200 

معلومات تازه :