تشناب سیار ؛ پات مریض ؛ چوکی مریض از فروشگاه آنلاین DEM.af

لوازم خانه Home Necessary

1590 افغانی

عنوان : تشناب سیار ؛ پات مریض ؛ چوکی مریض از فروشگاه آنلاین DEM.af 
نام جنس : تشناب سیار ؛ پات مریض ؛ چوکی مریض از فروشگاه آنلاین DEM.af 
جزئیات محصول : 11 لیتره 
قیمت مقطوع : 1590 
هزینه انتقال : در کابل رایگان در ولایات 200 افغانی
ساحه پوشش خدمات :  در 30 ولایت کشور
روش پرداخت :   بعد از تحویلی محصول درب منزل بطور نقد در سراسر کشور
روش خریداری :  فقط آنلاین از طریق وبسایت
نوت :   

معلومات تازه :

 
https://dem.af/shop_item?item_id=1288 Enable Push Notification