کوره کباب پزی ساخت افغانستان 50 * 20 + 20 سیخ / از بزرگ ترین فروشگاه انترنتی افغانستان DEM.af

موبایل پاور بانک برقی / صفحه

650 افغانی

عنوان : کوره کباب پزی ساخت افغانستان  50 * 20 + 20 سیخ / از بزرگ ترین فروشگاه انترنتی افغانستان DEM.af 
نام جنس : کوره کباب پزی ساخت افغانستان  50 * 20 + 20 سیخ / از بزرگ ترین فروشگاه انترنتی افغانستان DEM.af 
جزئیات محصول : کوره کباب پزی ساخت افغانستان  50 * 20 + 20 سیخ / از بزرگ ترین فروشگاه انترنتی افغانستان DEM.af 
قیمت مقطوع : 650
هزینه انتقال : در کابل رایگان در ولایات 200 افغانی
ساحه پوشش خدمات :  در 30 ولایت کشور
روش پرداخت :   بعد از تحویلی محصول درب منزل بطور نقد در سراسر کشور
روش خریداری :  فقط آنلاین از طریق وبسایت
نوت :  

بیشتر مودل ها :