صیف 150 کیلو رمزی دیجیتالی ساخت افغانستان درب منزل در سراسر افغانستان 

پر فروش ترین ها / خانه

9000 افغانی

عنوان : صیف 150 کیلو رمزی دیجیتالی ساخت افغانستان درب منزل در سراسر افغانستان 
نام جنس : صیف 150 کیلو رمزی دیجیتالی ساخت افغانستان درب منزل در سراسر افغانستان 
جزئیات محصول :

B-03 صیف 150 کیلو ضد حریق و ضد گلوله دیجیتالی سااخت افغانستان درب منزل در سراسر کشور 

قیمت مقطوع : 9000
هزینه انتقال : در کابل رایگان در ولایات 800 افغانی
ساحه پوشش خدمات :  در 34 ولایت کشور
روش پرداخت :   بعد از تحویلی محصول درب منزل بطور نقد در سراسر کشور
روش خریداری :  فقط آنلاین از طریق وبسایت
نوت : عاجل وتسپ 0786460200 

معلومات تازه :

بیشتر محصولات اینجا را کلیک کنید