ماشین هوا همراه با وسایل برای موتر / فروشگاه آلاین افغانستان DEM.af 

لوازم موتر Car Accessorize

2300 افغانی

عنوان : ماشین هوا همراه با وسایل برای موتر / فروشگاه آلاین افغانستان DEM.af 
نام جنس : ماشین هوا همراه با وسایل برای موتر / فروشگاه آلاین افغانستان DEM.af 
جزئیات محصول : ماشین هوا همراه با وسایل برای موتر / فروشگاه آلاین افغانستان DEM.af 
قیمت مقطوع : 2300
هزینه انتقال : در کابل رایگان در ولایات 200 افغانی
ساحه پوشش خدمات :  در 34 ولایت کشور
روش پرداخت :   بعد از تحویلی محصول درب منزل بطور نقد در سراسر کشور
روش خریداری :  فقط آنلاین از طریق وبسایت
نوت : وتسپ 0786460200 

معلومات اصافی :

 
https://dem.af/shop_item?item_id=1779 Enable Push Notification