قفل اشترنگ از دیم.اف در سراسر کشور درب منزل

لوازم موتر Car Accessorize

900 افغانی

عنوان : قفل اشترنگ از دیم.اف در سراسر کشور درب منزل 
نام جنس : قفل اشترنگ از دیم.اف در سراسر کشور درب منزل 
جزئیات محصول : قفل اشترنگ از دیم.اف در سراسر کشور درب منزل 
قیمت مقطوع : 900
هزینه انتقال : در کابل رایگان در ولایات 200 افغانی
ساحه پوشش خدمات :  در 34 ولایت کشور
روش پرداخت :   بعد از تحویلی محصول درب منزل بطور نقد در سراسر کشور
روش خریداری :  فقط آنلاین از طریق وبسایت
نوت : وتسپ 0786460200 

معلومات اصافی :

 
https://dem.af/shop_item?item_id=1780 Enable Push Notification