جارو برقی برای موتر قابل استفاده از بطری موتر از دیم.اف

لوازم موتر Car Accessorize

950 افغانی

عنوان : جارو برقی برای موتر قابل استفاده از بطری موتر از دیم.اف 
نام جنس : جارو برقی برای موتر قابل استفاده از بطری موتر از دیم.اف 
جزئیات محصول : جارو برقی برای موتر قابل استفاده از بطری موتر از دیم.اف 
قیمت مقطوع : 950
هزینه انتقال : در کابل رایگان در ولایات 200 افغانی
ساحه پوشش خدمات :  در 34 ولایت کشور
روش پرداخت :   بعد از تحویلی محصول درب منزل بطور نقد در سراسر کشور
روش خریداری :  فقط آنلاین از طریق وبسایت
نوت : وتسپ 0786460200 

معلومات اصافی :

 
https://dem.af/shop_item?item_id=1781 Enable Push Notification