سرتختی های  100% نخی نرم و مقبول از دیم.اف فروشگاه  آنلاین افغانستان /    Soft and cotton Bed sheet cover From DEM.af Afghanistan online Store 

سر تختی Bed Sheets

2600 افغانی

عنوان :  سرتختی های   نخسرتختی های  100% نخی نرم و مقبول از دیم.اف فروشگاه  آنلاین افغانستان /    Soft and cotton Bed sheet cover From DEM.af Afghanistan online Store ی نرم و مقبول
نام جنس :  سرتختی های نخی نرم و مقبول
جزئیات محصول :  سرتختی های   100 %  نخی نرم و مقبول
قیمت مقطوع : 2600
هزینه انتقال : در کابل رایگان در ولایات 200 افغانی
ساحه پوشش خدمات :  در 30 ولایت کشور
روش پرداخت :   بعد از تحویلی محصول درب منزل بطور نقد در سراسر کشور
روش خریداری :  فقط آنلاین از طریق وبسایت
نوت : عاجل وتسپ 0791445444 

معلومات اصافی :

برای مشاهده مودل های بیشتر لطفا اینجا کلیک کنید

https://dem.af/shop_item?item_id=1869 Enable Push Notification