تلیفون سرمیزی بدون لین برای منازل و دفاتر بدون لین0786460200 درب منزل ! Desk Phone 2 Sim

موبایل Mobile

2600 افغانی

عنوان:

تلیفون سر میزی بدون لین 

نام جنس : تلیفون سر میزی بدون لین 
قیمت مقطوع : 2600
هزینه انتقال : در کابل رایگان در ولایات 200 افغانی
ساحه پوشش خدمات :  در 34 ولایت کشور
روش پرداخت :   بعد از تحویلی محصول درب منزل بطور نقد در سراسر کشور
روش خریداری :  فقط آنلاین از طریق وبسایت
نوت : عاجل 0786460200 

معلومات تازه :

برای خرید هر نوع محصول در وبسایت رفته محصول مورد نظر تان را خرید کنید  

www.dem.af