پولی یک کیلو گرام سودای خانه آنلاین از دیم.اف فروشگاه آنلاین افغانستان

خوراکه / حبوبات / ارتزاقی Grocery Online

60 افغانی

نام جنس : پولی یک کیلو گرام از دیم.اف فروشگاه آنلاین افغانستان 
جزییات:

پولی

وزن : یک کیلو گرام

قیمت مقطوع :   60 افغانی
روش انتقال:

فقط در کابل 

هزینه انتقال 100 افغانی

روش خریداری:

از طریق ویب سایت

نوت: مجموعه اجناس خریداری شده باید از 1000 افغانی کم نباشد

روش پرداخت: بعد از تحویلی و اطمینان درب منزل مشتری محترم 
https://dem.af/shop_item?item_id=2678 Enable Push Notification