نوشابه پیپسی کلان سودای خانه آنلاین از دیم.اف فروشگاه آنلاین افغانستان / Pepsi Beverage From DEM.af Afghanistan online shopping

نوشیدنی Beverage

40 افغانی

نام جنس : نوشابه پیپسی کلان از دیم.اف فروشگاه آنلاین افغانستان / Pepsi Beverage From DEM.af Afghanistan online shopping
جزییات:

نوشابه پیپسی 

1500 ML 

قیمت مقطوع :   40 افغانی
روش انتقال:

فقط در کابل 

هزینه انتقال 100 افغانی

روش خریداری:

از طریق ویب سایت

نوت: مجموعه اجناس خریداری شده باید از 1000 افغانی کم نباشد

روش پرداخت: بعد از تحویلی و اطمینان درب منزل مشتری محترم 
https://dem.af/shop_item?item_id=2735 Enable Push Notification