چاکلیت آناتا میوه ای سودای خانه آنلاین از دیم.اف فروشگاه آنلاین افغانستان /   Anata Fruity Toffee From DEM.af Afghanistan online shopping 

میوه خشک Dried Fruit

215 افغانی

 

نام جنس: چاکلیت آناتا میوه ای  از دیم.اف فروشگاه آنلاین افغانستان /   Anata Fruity Toffee From DEM.af Afghanistan online shopping 
جزئیات:

چاکلیت آناتا میوه ای  

900 گرام 

قیمت مقطوع : 215 افغانی
روش انتقال :

فقط در کابل 

هزینه انتقال 100 افغانی

روش خریداری:

از طریق ویب سایت

نوت: مجموعه اجناس خریداری شده باید از 1000 افغانی کم نباشد

روش پرداخت :   بعد از تحویلی محصول درب منزل بطور نقد در سراسر کشور
https://dem.af/shop_item?item_id=3050 Enable Push Notification