چای جوش برقی دو لیتره از دیم.اف فروشگاه آنلاین افغانستان/ Electric Boiling Tea 2 Liter From Afghanistan Online shopping

لوازم خانه Home Necessary

550 افغانی

عنوان : چای جوش برقی دو لیتره  از دیم.اف فروشگاه آنلاین افغانستان/ Electric Boiling Tea 2 Liter From Afghanistan Online shopping 
نام جنس : چای جوش برقی دو لیتره
قیمت مقطوع : 550
هزینه انتقال : در کابل رایگان در ولایات 100  افغانی
ساحه پوشش خدمات :  در 30 ولایت کشور
روش پرداخت :   بعد از تحویلی محصول درب منزل بطور نقد در سراسر کشور
روش خریداری :  فقط آنلاین از طریق وبسایت
نوت : عاجل وتسپ 0786460200 

معلومات تازه :

بیشتر محصولات اینجا را کلیک کنید
https://dem.af/shop_item?item_id=350 Enable Push Notification