سیف صیف تجری گاوصندوق  300 کیلو ضد حریق ؛ گلوله ؛ محکم و سنگین وزن ! درب منزل در سراسر کشور از فروشگاه اینترنتی دیم آنلاین افغانستان  /Fire Proof , Bullet Proof 300 kilo Safe From DEM.af Afghanistan o

فرنیچر Furniture

16900 افغانی

 

نام جنس : سیف صیف تجری گاوصندوق  300 کیلو ضد حریق ؛ گلوله ؛ محکم و سنگین وزن ! درب منزل در سراسر کشور از فروشگاه اینترنتی دیم آنلاین افغانستان  /Fire Proof , Bullet Proof 300 kilo Safe From DEM.af Afghanistan o
جزئیات: سیف صیف تجری گاوصندوق  300 کیلو ضد حریق ؛ گلوله ؛ محکم و سنگین وزن
قیمت مقطوع: 16900 افغانی
ساحه پوشش خدمات :  در 34 ولایت کشور
روش پرداخت :   بعد از تحویلی محصول درب منزل بطور نقد در سراسر کشور
هزینه انتقال  در کابل رایگان افغانی در ولایات 1500 افغانی 

معلومات تازه :

برای خرید هر نوع محصول در وبسایت رفته محصول مورد نظر تان را خرید کنید  

www.dem.af 

َ

https://dem.af/shop_item?item_id=3540 Enable Push Notification