کریم خاویار طلایی ضد پیری ,ضد چروک از دیم.اف

بهداشتی و آرایشی Cosmetics & Health

300 افغانی

نام جنس : سرم خاویار طلایی ضد پیری ,ضد چروک از دیم.اف
جزئیات:

سرم خاویار طلایی ضد پیری ,ضد چروک

قیمت مقطوع: 300 افغانی
ساحه پوشش خدمات :  در 34 ولایت کشور
روش پرداخت :   بعد از تحویلی محصول درب منزل بطور نقد در سراسر کشور
هزینه انتقال  در کابل رایگان افغانی در ولایات 100 افغانی 

معلومات تازه :

برای خرید هر نوع محصول در وبسایت رفته محصول مورد نظر تان را خرید کنید  

www.dem.af 

 

https://dem.af/shop_item?item_id=3768 Enable Push Notification