میز کار و مطالعه ارسال رایگان

فرنیچر Furniture

790 افغانی

نام جنس : میز لپتاب برای کار و مطالعه 
جزئیات 

60 × 40 28

قیمت مقطوع: 790 افغانی
ساحه پوشش خدمات :  در 34 ولایت کشور
روش پرداخت :   بعد از تحویلی محصول درب منزل بطور نقد در سراسر کشور
هزینه انتقال  در کابل رایگان افغانی در ولایات 100 افغانی 

معلومات تازه :

برای خرید هر نوع محصول در وبسایت رفته محصول مورد نظر تان را خرید کنید  

www.dem.af 

 

https://dem.af/shop_item?item_id=3810 Enable Push Notification