چری وطنی با همه تجهیزات از دیم.اف برند اتفاق

بخاری Bokhari

12400 افغانی

 

نام جنس : چری  وطنی
جزئیات:

چری  وطنی با رنگ و طرح نا سوز با 5 سال ضمانت 

قیمت مقطوع: 12400 افغانی
ساحه پوشش خدمات :  در 34 ولایت کشور
روش پرداخت :   بعد از تحویلی محصول درب منزل بطور نقد 
هزینه انتقال  در کابل رایگان 

معلومات تازه :

برای خرید هر نوع محصول در وبسایت رفته محصول مورد نظر تان را خرید کنید  

www.dem.af 

https://dem.af/shop_item?item_id=3837 Enable Push Notification