روغن آفتاب پرست الکوزی ترکی، بوتل 5 لیتر سودای خانه آنلاین از دیم.اف

خوراکه / حبوبات / ارتزاقی Grocery Online

1150 افغانی

نام جنس :

روغن آفتاب پرست الکوزی ترکی، بوتل 5 لیتر

 

جزییات:

روغن آفتاب پرست الکوزی ترکی، بوتل 5 لیتر

 

قیمت مقطوع :   1150 افغانی
روش انتقال:

فعلا فقط در کابل 

در صورت که کمتر از 2000 افغانی خریداری شود 100 افغانی هزینه انتقال خواهد داشت

روش خریداری:

از طریق ویب سایت

نوت: مجموعه اجناس خریداری شده باید از 1000 افغانی کم نباشد

روش پرداخت: بعد از تحویلی و اطمینان درب منزل مشتری محترم 
https://dem.af/shop_item?item_id=3881 Enable Push Notification