آله فشار دیجیتالی / لوازم طبی آنلان افغانستان

سایر محصولات Other Products

990 افغانی

 

عنوان : آله فشار دیجیتالی 
جزئیات محصول :

آله فشار دیجیتالی 

قیمت مقطوع : 990 
هزینه انتقال : در کابل رایگان در ولایات 100  افغانی
ساحه پوشش خدمات :  در 30 ولایت کشور
روش پرداخت :   بعد از تحویلی محصول درب منزل بطور نقد در سراسر کشور
روش خریداری :  فقط آنلاین از طریق وبسایت
   
   
https://dem.af/shop_item?item_id=3941 Enable Push Notification