سیف 80 کیلو دیجیتالی از فروشگاه اینترنتی افغانستان

فرنیچر Furniture

7900 افغانی

 

نام جنس : صیف 80 کیلو 
جزئیات: سیف صیف تجری گاوصندوق دیجیتلی  80  کیلو ضد حریق ؛ گلوله ؛ محکم و سنگین وزن
قیمت مقطوع: 7900 افغانی
ساحه پوشش خدمات :  در 34 ولایت کشور
روش پرداخت :   بعد از تحویلی محصول درب منزل بطور نقد در سراسر کشور
هزینه انتقال  در کابل رایگان افغانی در ولایات 500 افغانی 

معلومات تازه :

برای خرید هر نوع محصول در وبسایت رفته محصول مورد نظر تان را خرید کنید  

www.dem.af 

https://dem.af/shop_item?item_id=3951 Enable Push Notification