سیف 250 کیلو دیجیتالی

فرنیچر Furniture

13900 افغانی

 

 

نام جنس : صیف 250 کیلو 
جزئیات: سیف صیف تجری گاوصندوق دیجیتلی  250  کیلو ضد حریق ؛ گلوله ؛ محکم و سنگین وزن
قیمت مقطوع: 13900 افغانی
ساحه پوشش خدمات :  در 34 ولایت کشور
روش پرداخت :   بعد از تحویلی محصول درب منزل بطور نقد در سراسر کشور
هزینه انتقال  در کابل رایگان افغانی در ولایات 1000 افغانی 

معلومات تازه :

برای خرید هر نوع محصول در وبسایت رفته محصول مورد نظر تان را خرید کنید  

www.dem.af 

https://dem.af/shop_item?item_id=3953 Enable Push Notification