پاور بانگ 5 هزار ملی امپیر Afghanistan Online Shopping

لوازم موبایل Mobile Materials

390 افغانی

 

عنوان:

 پاور بانک 5000 ملی امپیر 

نام جنس :     پاور بانک قابلیت چارج تا یک موبایل کوچک و قابل حمل 
قیمت مقطوع : 390
هزینه انتقال :  در کابل رایگان در ولایات 100 افغانی
ساحه پوشش خدمات :  تنها کابل
روش پرداخت :   بعد از تحویلی محصول درب منزل بطور نقد 
روش خریداری :  فقط آنلاین از طریق وبسایت
نوت :  

معلومات تازه :

برای خرید هر نوع محصول در وبسایت رفته محصول مورد نظر تان را خرید کنید  

www.dem.af 

 

 

https://dem.af/shop_item?item_id=3962 Enable Push Notification