سیف صد کیلو دیجیتالی

فرنیچر Furniture

8900 افغانی

 

 

 

نام جنس : صیف 100 کیلو 
جزئیات: سیف صیف تجری گاوصندوق دیجیتلی  100  کیلو ضد حریق ؛ گلوله ؛ محکم و سنگین وزن
قیمت مقطوع: 8900 افغانی
ساحه پوشش خدمات :  در 34 ولایت کشور
روش پرداخت :   بعد از تحویلی محصول درب منزل بطور نقد در سراسر کشور
هزینه انتقال  در کابل رایگان افغانی در ولایات 700 افغانی 

معلومات تازه :

برای خرید هر نوع محصول در وبسایت رفته محصول مورد نظر تان را خرید کنید  

www.dem.af 

https://dem.af/shop_item?item_id=3982 Enable Push Notification