موبایل C6000 (مخابره)

موبایل Mobile

3200 افغانی

 

عنوان : موبایل C6000 مخابره
جزئیات محصول :

 

موبایل C6000  مخابره

قیمت مقطوع : 3200
هزینه انتقال : در کابل رایگان در ولایات 100  افغانی
ساحه پوشش خدمات :   در صورت پیش پرداخت ۳۴ ولایت کشور
روش پرداخت :   بعد از تحویلی محصول درب منزل بطور نقد 
روش خریداری :  فقط آنلاین از طریق وبسایت
   

معلومات تازه :

 
https://dem.af/shop_item?item_id=3986 Enable Push Notification