موبایل های فوقالعاده زیبا به شکل مخابره

موبایل Mobile

2600 افغانی

نام جنس :

موبایل های فوقالعاده زیبا به شکل مخابره قابلیت چهار سیمکارت با بدنه بسیار قوی  آنتن دهی قوی وهمچنان بانگهداری چارچ بسیار عالی برند Q mobile 

خصوصیات
قیمت 2600 افغانی 
قابلیت چهار سیمکارت
قابلیت یک میموری کارد 
آنتن دهی قوی نظر به دیگر موبایل ها
چراغ بسیار قوی برای استفاده در وقت نبود برق
دارای کامره عقب 
دارای باتری بسیار قوی 4000mAh
دارای رادیو بدون نیاز به گوشکی
دارای سه رنگ مقبول 
صدای بسیار بلند (بلند گو) 
مدل Q 850
دارای دو آنتن برای کمک آنتن
با خرید یکی ازین موبایل ها میتوانید هم خانه تانره روشن نگهدارید و هم چهار سیمکارت تانره فعال نگهدارید و همچنان میتوانید موبایل هوشمند تانره چارچ نمایید

#نوت! 
بخاطر دریافت دیگر اجناس ما داخل صفحه ما شده و لایک نمائید
_____________________________________________

جزئیات:

 

موبایل های فوقالعاده زیبا به شکل مخابره قابلیت چهار سیمکارت با بدنه بسیار قوی  آنتن دهی قوی وهمچنان بانگهداری چارچ بسیار عالی برند Q mobile 

خصوصیات
قیمت 2600 افغانی 
قابلیت چهار سیمکارت
قابلیت یک میموری کارد 
آنتن دهی قوی نظر به دیگر موبایل ها
چراغ بسیار قوی برای استفاده در وقت نبود برق
دارای کامره عقب 
دارای باتری بسیار قوی 4000mAh
دارای رادیو بدون نیاز به گوشکی
دارای سه رنگ مقبول 
صدای بسیار بلند (بلند گو) 
مدل Q 850
دارای دو آنتن برای کمک آنتن
با خرید یکی ازین موبایل ها میتوانید هم خانه تانره روشن نگهدارید و هم چهار سیمکارت تانره فعال نگهدارید و همچنان میتوانید موبایل هوشمند تانره چارچ نمایید

#نوت! 
بخاطر دریافت دیگر اجناس ما داخل صفحه ما شده و لایک نمائید
_____________________________________________

قیمت مقطوع: 2600
ساحه پوشش خدمات :  در 34 ولایت کشور
روش پرداخت :   بعد از تحویلی محصول درب منزل بطور نقد
هزینه انتقال  در کابل رایگان در ولایات 100 افغانی 

معلومات تازه :

برای خرید هر نوع محصول در وبسایت رفته محصول مورد نظر تان را خرید کنید  

www.dem.af 

 
https://dem.af/shop_item?item_id=4000 Enable Push Notification