موبایل های آیوا برای تماس از فروشگاه بزرگ آنلاین دیم IVa mobiles from dem online afghanistan

موبایل Mobile

1900 افغانی

عنوان : dem.af IVa mobilesموبایل های آیوا
نام جنس : IVa mobilesموبایل های آیوا
جزئیات محصول : مشخصات در تصویر درج شده است
قیمت مقطوع : 1900
هزینه انتقال : در کابل رایگان در ولایات 100 افغانی
ساحه پوشش خدمات :  در 28 ولایت کشور
روش پرداخت :   بعد از تحویلی محصول درب منزل بطور نقد در سراسر کشور
روش خریداری :  فقط آنلاین از طریق وبسایت
نوت : عاجل وتسپ 0786460200 

معلومات تازه :

برای مشاهده مودل های بیشتر لطفا اینجا کلیک کنید

https://dem.af/shop_item?item_id=914 Enable Push Notification