609
فرنیچر مبلمان
سیف گاوصندوق

جزئیات | سیف 30 کیلو


سیف 30 کیلو
نام جنس:
سیف 30 کیلو
قیمت مقطوع:
2500
ساحه تحت پوشش خدمات:
34 ولایت کشور بعد از دریافت قیمت جنس / کابل بعد از تحویل درب منزل
روش پرداخت:
کابل بعد تحویل محصول - ولایات در صورت پیش پرداخت مع هزینه انتقال
هزینه انتقال به ولایات:
0
جزئیات:
سیف 30 کیلو


دیلوری سریع
یک ساعت الی 48 ساعت
خدمات پس از فروش
بازگرداندن جنس در صورت مشکل
پرداخت پس از دریافت
بعد از دریافت جنس پرداخت کنید
خدمات مشتریان
همیشه آماده پاسخ به سوالات شما