فرصت ها و وظایف

لیست وظایف تازه اعلان شده

.
Network Engineer Team Lead
ارگان: AWCC
موقعیت: Kabul
تاریخ ختم: 2023-11-17
وظیفه
Internal Audit (Control) Officer
ارگان: ASLO
موقعیت: kabul
تاریخ ختم: 2023-11-20
وظیفه
Communication Intern
ارگان: World Vision International
موقعیت: Herat
تاریخ ختم: 2023-11-09
وظیفه
ویزیتور ساحوی
ارگان: DEM GROUP
موقعیت: کابل
تاریخ ختم: 2023-10-26
وظیفه
پیک موتوری؛ موترسایکل سوار !
ارگان: تکسی آنلاین پرستو
موقعیت: کابل
تاریخ ختم: 2023-10-20
وظیفه
Backup Midwife
ارگان: International Medical Corps
موقعیت: Paktika
تاریخ ختم: 2023-10-20
وظیفه
تیم لیدر
ارگان: Dem.af
موقعیت: کابل
تاریخ ختم: 2023-10-15
وظیفه
پستچی
ارگان: Dem.af
موقعیت: کابل
تاریخ ختم: 2023-10-10
وظیفه
مدیر کتابخانه و مامور کتابخانه
ارگان: پوهنتون غالب
موقعیت: کابل
تاریخ ختم: 2023-10-17
وظیفه
آمر جواز دهی به تأسیسات غذایی (Re Announced)
ارگان: Afghanistan Food and Drug Authority (AFDA)
موقعیت: کابل
تاریخ ختم: 2023-10-08
وظیفه
آمریت تدوین و ترویج ستندرها (Re Announced)
ارگان: Afghanistan Food and Drug Authority (AFDA)
موقعیت: Kabul
تاریخ ختم: 2023-10-13
وظیفه
Education and Development Manager
ارگان: Women and Youth Future Assist Organization
موقعیت: Kabul
تاریخ ختم: 2023-10-08
وظیفه