1003
فرنیچر مبلمان
سیف گاوصندوق

جزئیات | سیف 50 کیلو / گاوصندوق


سیف 50 کیلو / گاوصندوق
نام جنس:
سیف 50 کیلو / گاوصندوق
قیمت مقطوع:
3900
ساحه تحت پوشش خدمات:
34 ولایت کشور کابل بعد تحویل محصول - ولایات در صورت پیش پرداخت جمع هزینه انتقال
روش پرداخت:
کابل بعد تحویل محصول - ولایات در صورت پیش پرداخت جمع هزینه انتقال
هزینه انتقال به ولایات:
0
جزئیات:
سیف 50 کیلو / گاوصندوق


دیلوری سریع
یک ساعت الی 48 ساعت
خدمات پس از فروش
بازگرداندن جنس در صورت مشکل
پرداخت پس از دریافت
بعد از دریافت جنس پرداخت کنید
خدمات مشتریان
همیشه آماده پاسخ به سوالات شما