فروشگاه خانه و موتر
خریدوفروش سهام/معاملات تجارتی
مناقصه / اعلان پروژه
اعلانات کاریابی
استارت اپ
فرنیچر مبلمان
سیف گاوصندوق

جزئیات | سیف 100 کیلو دیجیتالی / گاوصندوق


سیف 100 کیلو دیجیتالی / گاوصندوق
نام جنس:
سیف 100 کیلو دیجیتالی / گاوصندوق
جزئیات:
سیف 100 کیلو دیجیتالی / گاوصندوق
قیمت مقطوع:
8900
ساحه تحت پوشش خدمات:
34 ولایت کشور کابل بعد از تحویل محصول - ولایات در صورت پیش پرداخت جمع هزینه انتقال
روش پرداخت:
کابل بعد از تحویل محصول - ولایات در صورت پیش پرداخت مع هزینه انتقال
هزینه انتقال:
0
معلومات تازه:
0


دیلوری سریع
یک ساعت الی 48 ساعت
خدمات پس از فروش
بازگرداندن جنس در صورت مشکل
پرداخت پس از دریافت
بعد از دریافت جنس پرداخت کنید
خدمات مشتریان
همیشه آماده پاسخ به سوالات شما