5313
آرایشی و بهداشتی
دستگاه های برقی

جزئیات | چای جوش برقی دو لیتره 0731330083


چای جوش برقی دو لیتره 0731330083
نام جنس:
چای جوش برقی دو لیتره 0731330083
قیمت مقطوع:
590
ساحه تحت پوشش خدمات:
34 ولایت کشور کابل بعد از تحویل محصول - ولایات در صورت پیش پرداخت جمع هزینه انتقال
روش پرداخت:
کابل بعد از تحویل محصول - ولایات در صورت پیش پرداخت مع هزینه انتقال
هزینه انتقال به ولایات:
0
جزئیات:
چای جوش برقی دو لیتره 0731330083


دیلوری سریع
یک ساعت الی 48 ساعت
خدمات پس از فروش
بازگرداندن جنس در صورت مشکل
پرداخت پس از دریافت
بعد از دریافت جنس پرداخت کنید
خدمات مشتریان
همیشه آماده پاسخ به سوالات شما