3677
کتگوری نامشخص
پاور بانک

جزئیات | پاور بانک 5 هزار ملی امپیر


پاور بانک 5 هزار ملی امپیر
نام جنس:
پاور بانک 5 هزار ملی امپیر
قیمت مقطوع:
390
ساحه تحت پوشش خدمات:
34 ولایت کشور
روش پرداخت:
کابل بعد از تحویل محصول - ولایات در صورت پیش پرداخت مع هزینه انتقال
هزینه انتقال به ولایات:
0
جزئیات:
پاور بانک 5 هزار ملی امپیر قابلیت چارج یک موبایل با حجم بسیار کم قابل انتقال در جیب


دیلوری سریع
یک ساعت الی 48 ساعت
خدمات پس از فروش
بازگرداندن جنس در صورت مشکل
پرداخت پس از دریافت
بعد از دریافت جنس پرداخت کنید
خدمات مشتریان
همیشه آماده پاسخ به سوالات شما