3518
کتگوری نامشخص
پاور بانک

جزئیات | پاور بانک وای


پاور بانک وای
نام جنس:
پاور بانک وای
قیمت مقطوع:
1990
ساحه تحت پوشش خدمات:
34 ولایت کشور
روش پرداخت:
کابل بعد از تحویل محصول - ولایات در صورت پیش پرداخت مع هزینه انتقال
هزینه انتقال به ولایات:
0
جزئیات:
پاور بانک وای فای روتر قابلیت نگهداری چارج 5 الی ده ساعت اتومات /


دیلوری سریع
یک ساعت الی 48 ساعت
خدمات پس از فروش
بازگرداندن جنس در صورت مشکل
پرداخت پس از دریافت
بعد از دریافت جنس پرداخت کنید
خدمات مشتریان
همیشه آماده پاسخ به سوالات شما