4524
لوازم خانه
لوازم آشپزخانه

جزئیات | دیگ منتو سایز 34


دیگ منتو سایز 34
نام جنس:
دیگ منتو سایز 34
قیمت مقطوع:
990
ساحه تحت پوشش خدمات:
34 ولایت کشور
روش پرداخت:
کابل بعد از تحویل محصول - ولایات در صورت پیش پرداخت مع هزینه انتقال
هزینه انتقال به ولایات:
0
جزئیات:
دیگ منتو سایز 34 دارای 5 طبقه نکلی


دیلوری سریع
یک ساعت الی 48 ساعت
خدمات پس از فروش
بازگرداندن جنس در صورت مشکل
پرداخت پس از دریافت
بعد از دریافت جنس پرداخت کنید
خدمات مشتریان
همیشه آماده پاسخ به سوالات شما