5415
تکنالوژی و سایر
تکنالوژی

جزئیات | وصل کننده موبایل به تلوزیون


وصل کننده موبایل به تلوزیون
نام جنس:
وصل کننده موبایل به تلوزیون
قیمت مقطوع:
1090
ساحه تحت پوشش خدمات:
34 ولایت کشور
روش پرداخت:
کابل بعد از تحویل محصول - ولایات در صورت پیش پرداخت مع هزینه انتقال
هزینه انتقال به ولایات:
0
جزئیات:
وصل کننده موبایل به تلوزیون / قابلیت وصل از طریق وای فای بدون نیاز به اینترنت شما میتوانید اسکرین موبایل تان را در تلوزیون مشاهده کنید


دیلوری سریع
یک ساعت الی 48 ساعت
خدمات پس از فروش
بازگرداندن جنس در صورت مشکل
پرداخت پس از دریافت
بعد از دریافت جنس پرداخت کنید
خدمات مشتریان
همیشه آماده پاسخ به سوالات شما