1929
سودای خانه
سودای خانه

جزئیات | آرد قزاقی درجه اول فی،بوری ۵۰ کیلو گرام


آرد قزاقی درجه اول فی،بوری ۵۰ کیلو گرام
نام جنس:
آرد قزاقی درجه اول فی،بوری ۵۰ کیلو گرام
قیمت مقطوع:
1540
ساحه تحت پوشش خدمات:
34 ولایات کابل
روش پرداخت:
کابل بعد از تحویلی محصول درب منزل ولایات بعد از دریافت قیمت آن از طریق ام تی ان مومو 0767528263 تا کمتر از 24 ساعت ارسال میگردد
هزینه انتقال به ولایات:
0
جزئیات:
آرد قزاقی درجه اول فی،بوری ۵۰ کیلو گرام


دیلوری سریع
یک ساعت الی 48 ساعت
خدمات پس از فروش
بازگرداندن جنس در صورت مشکل
پرداخت پس از دریافت
بعد از دریافت جنس پرداخت کنید
خدمات مشتریان
همیشه آماده پاسخ به سوالات شما