520
سودای خانه
سودای خانه

جزئیات | آرد وطنی فی بوری 50 کیلوگرام


آرد وطنی فی بوری 50 کیلوگرام
نام جنس:
آرد وطنی فی بوری 50 کیلوگرام
قیمت مقطوع:
1450
ساحه تحت پوشش خدمات:
34 ولایات کابل
روش پرداخت:
کابل بعد از تحویلی محصول درب منزل ولایات بعد از دریافت قیمت آن از طریق ام تی ان مومو 0767528263 تا کمتر از 24 ساعت ارسال میگردد
هزینه انتقال به ولایات:
0
جزئیات:
آرد وطنی فی بوری 50 کیلوگرام


دیلوری سریع
یک ساعت الی 48 ساعت
خدمات پس از فروش
بازگرداندن جنس در صورت مشکل
پرداخت پس از دریافت
بعد از دریافت جنس پرداخت کنید
خدمات مشتریان
همیشه آماده پاسخ به سوالات شما