889
سودای خانه
سودای خانه

جزئیات | برنج اول مارکه کهنه ابریشم


برنج اول مارکه کهنه ابریشم
نام جنس:
برنج اول مارکه کهنه ابریشم
قیمت مقطوع:
3200
ساحه تحت پوشش خدمات:
34 ولایات کابل
روش پرداخت:
کابل بعد از تحویلی محصول درب منزل ولایات بعد از دریافت قیمت آن از طریق ام تی ان مومو 0767528263 تا کمتر از 24 ساعت ارسال میگردد
هزینه انتقال به ولایات:
0
جزئیات:
برنج اول مارکه کهنه ابریشم


دیلوری سریع
یک ساعت الی 48 ساعت
خدمات پس از فروش
بازگرداندن جنس در صورت مشکل
پرداخت پس از دریافت
بعد از دریافت جنس پرداخت کنید
خدمات مشتریان
همیشه آماده پاسخ به سوالات شما