245
سودای خانه
سودای خانه

جزئیات | نخود ایرانی نه نمبر فی سیر


نخود ایرانی نه نمبر فی سیر
نام جنس:
نخود ایرانی نه نمبر فی سیر
قیمت مقطوع:
920
ساحه تحت پوشش خدمات:
34 ولایات کابل
روش پرداخت:
کابل بعد از تحویلی محصول درب منزل ولایات بعد از دریافت قیمت آن از طریق ام تی ان مومو 0767528263 تا کمتر از 24 ساعت ارسال میگردد
هزینه انتقال به ولایات:
0
جزئیات:
نخود ایرانی نه نمبر فی سیر


دیلوری سریع
یک ساعت الی 48 ساعت
خدمات پس از فروش
بازگرداندن جنس در صورت مشکل
پرداخت پس از دریافت
بعد از دریافت جنس پرداخت کنید
خدمات مشتریان
همیشه آماده پاسخ به سوالات شما