322
سودای خانه
سودای خانه

جزئیات | ماش وطنی فی بوری 24.5 کیلو


ماش وطنی فی بوری 24.5 کیلو
نام جنس:
ماش وطنی فی بوری 24.5 کیلو
قیمت مقطوع:
1440
ساحه تحت پوشش خدمات:
34 ولایات کابل
روش پرداخت:
کابل بعد از تحویلی محصول درب منزل ولایات بعد از دریافت قیمت آن از طریق ام تی ان مومو 0767528263 تا کمتر از 24 ساعت ارسال میگردد
هزینه انتقال به ولایات:
0
جزئیات:
ماش وطنی فی بوری 24.5 کیلو


دیلوری سریع
یک ساعت الی 48 ساعت
خدمات پس از فروش
بازگرداندن جنس در صورت مشکل
پرداخت پس از دریافت
بعد از دریافت جنس پرداخت کنید
خدمات مشتریان
همیشه آماده پاسخ به سوالات شما