168
سودای خانه
سودای خانه

جزئیات | سرکه سه ونیم لیتره نامی


سرکه سه ونیم لیتره نامی
نام جنس:
سرکه سه ونیم لیتره نامی
قیمت مقطوع:
70
ساحه تحت پوشش خدمات:
34 ولایات کابل
روش پرداخت:
کابل بعد از تحویلی محصول درب منزل ولایات بعد از دریافت قیمت آن از طریق ام تی ان مومو 0767528263 تا کمتر از 24 ساعت ارسال میگردد
هزینه انتقال به ولایات:
0
جزئیات:
سرکه سه ونیم لیتره نامی


دیلوری سریع
یک ساعت الی 48 ساعت
خدمات پس از فروش
بازگرداندن جنس در صورت مشکل
پرداخت پس از دریافت
بعد از دریافت جنس پرداخت کنید
خدمات مشتریان
همیشه آماده پاسخ به سوالات شما