548
سودای خانه
سودای خانه

جزئیات | سفید کننده گلرنگ ۴ لیتره


سفید کننده گلرنگ ۴ لیتره
نام جنس:
سفید کننده گلرنگ ۴ لیتره
قیمت مقطوع:
150
ساحه تحت پوشش خدمات:
34 ولایات کابل
روش پرداخت:
کابل بعد از تحویلی محصول درب منزل ولایات بعد از دریافت قیمت آن از طریق ام تی ان مومو 0767528263 تا کمتر از 24 ساعت ارسال میگردد
هزینه انتقال به ولایات:
0
جزئیات:
سفید کننده گلرنگ ۴ لیتره


دیلوری سریع
یک ساعت الی 48 ساعت
خدمات پس از فروش
بازگرداندن جنس در صورت مشکل
پرداخت پس از دریافت
بعد از دریافت جنس پرداخت کنید
خدمات مشتریان
همیشه آماده پاسخ به سوالات شما