4619
موبایل تلیفون و لوازم
موبایل

جزئیات | تلیفون سرمیزی بدون لین دو سیمکارته


تلیفون سرمیزی بدون لین دو سیمکارته
نام جنس:
تلیفون سرمیزی بدون لین دو سیمکارته
قیمت مقطوع:
2700
ساحه تحت پوشش خدمات:
34 ولایات کابل
روش پرداخت:
کابل بعد از تحویلی محصول درب منزل ولایات بعد از دریافت قیمت آن از طریق ام تی ان مومو 0767528263 تا کمتر از 24 ساعت ارسال میگردد
هزینه انتقال به ولایات:
0
جزئیات:
تلیفون سرمیزی بدون لین دو سیمکارته


دیلوری سریع
یک ساعت الی 48 ساعت
خدمات پس از فروش
بازگرداندن جنس در صورت مشکل
پرداخت پس از دریافت
بعد از دریافت جنس پرداخت کنید
خدمات مشتریان
همیشه آماده پاسخ به سوالات شما