موبایل تلیفون و لوازم
تابلیت و آیپد

جزئیات | تابلیت Lenovo تماس 0731330083


تابلیت Lenovo تماس 0731330083
نام جنس:
تابلیت Lenovo تماس 0731330083
جزئیات:
تابلیت Lenovo
قیمت مقطوع:
3900
ساحه تحت پوشش خدمات:
34 ولایت کشور
روش پرداخت:
کابل بعد از تحویل محصول - ولایات در صورت پیش پرداخت مع هزینه انتقال
هزینه انتقال:
0
معلومات تازه:
0


دیلوری سریع
یک ساعت الی 48 ساعت
خدمات پس از فروش
بازگرداندن جنس در صورت مشکل
پرداخت پس از دریافت
بعد از دریافت جنس پرداخت کنید
خدمات مشتریان
همیشه آماده پاسخ به سوالات شما