8432
موبایل تلیفون و لوازم
تابلیت و آیپد

جزئیات | تابلیت Lenovo تماس 0731330083


تابلیت Lenovo تماس 0731330083
نام جنس:
تابلیت Lenovo تماس 0731330083
قیمت مقطوع:
3900
ساحه تحت پوشش خدمات:
34 ولایت کشور
روش پرداخت:
کابل بعد از تحویل محصول - ولایات در صورت پیش پرداخت مع هزینه انتقال
هزینه انتقال به ولایات:
0
جزئیات:
تابلیت Lenovo


دیلوری سریع
یک ساعت الی 48 ساعت
خدمات پس از فروش
بازگرداندن جنس در صورت مشکل
پرداخت پس از دریافت
بعد از دریافت جنس پرداخت کنید
خدمات مشتریان
همیشه آماده پاسخ به سوالات شما